Quên điền ghi chú khi nạp tiền vào iWin phải làm sao?

Tại sao phải điền ghi chú khi nạp tiền bằng chuyển khoản tại iWin Hiện [...]